Wat als je smart-home assistent de oppas is voor je kinderen?

Design Research project als onderdeel van opleiding.
Team: Charlotte Kuijpers, Daisy O’Neill, Sanne Beijer

Keywords: smart home, speculatief ontwerp, design research, data analyse

We zagen een interessant aanknopingspunt in het alsmaar groter wordende veld van Smart Homes. Er ontstaan ontelbare functies en mogelijkheden dus vroegen wij ons af; wat als je smart home de oppas van je kinderen is? We hebben de reacties van ouders op deze speculatieve technologie onderzocht door middel van het concept Big Sister.

Door een kwalitatieve data analyse op de antwoorden van de vragenlijst zijn vier thema's gedefinieerd. Deze thema's zijn verder onderzocht door diepte-interviews. Het onderzoeksartikel concludeert dat er een indicatie is dat een concept als Big Sister niet wenselijk is en dat het negatieve emoties en gevoelens van wanvertrouwen veroorzaakt. Hiermee draagt het artikel bij aan het veld van Human-Computer Interaction.

Hoe ziet de toekomst van industriële bakkerijen er uit?

Keywords: speculatief ontwerp, trendonderzoek, co-creatie, strategisch ontwerp, veranderingen

Industriële bakkers benaderden ons omdat zij vragen hadden over de toekomst van hun bakkerijen. "Hoe bereiden we ons voor op de veranderingen van morgen?" luidde de vraag.

Na gesprekken en ervaringen in de bakkerijen zien we dat processen over het algemeen erg hetzelfde gebleven zijn over de jaren heen. Sommige bakkers beweren zelfs dat de processen niet tot weinig zullen veranderen in de komende jaren. Er is een sterke "we hebben het zo altijd gedaan"-mentaliteit.

Echter merken we tijdens de gesprekken ook dat ze allemaal zien dat het speelveld veranderd. Ze voelen de druk van de overheid, handelaren en consumenten om te veranderen maar weten zelf niet goed hoe en waar.

In samenwerking met verschillende grote spelers op de markt voor industriële bakkerijen ontwikkelden we de bakkerij van de toekomst. De rol van Loes hierin was het maken van een trendanalyse op basis waarvan we gesprekken konden voeren over de bakkerij nu en de bakkerij in de toekomst. Daarnaast pluisde zij ook het stakeholder netwerk uit, waardoor snel duidelijk werd welke spelers betrokken zijn bij de veranderingen en wat hun aandeel en belang hierbij is. Ook werd hierdoor snel een beeld gevormd van de gebieden waarop verandering als eerste zou kunnen plaatsvinden.

De trendanalyse werd door Loes uitgewerkt tot een co-design sessie waarin we de veranderingen konden toepassen op elke specifieke bakkerij omgeving en konden zien wat de gevolgen voor het proces zouden zijn. Hiermee werd de verandering inzichtelijk en bespreekbaar.

De resultaten werden verwerkt tot een report wat gebruikt wordt door een aantal bakkerijen in hun innovatie strategie.

In samenwerking met: Nicole Stevens (Mechanical Engineering), Pablo Penades (Sustainable Innovation)

Uitgevoerd voor: Nederlandse Vereniging voor Bakers (NVB), Tenba BV, Bakkerij Fuite, Bakkerij Goedhart

Wat als de overheid de eigenaar is van Facebook?

Keywords: speculatief ontwerp, eigenaarschap, sociale media, onderzoek, korte film

Technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor online democratie en participatie, vooral door digitale sociale media platformen zoals Facebook. Deze platformen worden nu beheerd door bedrijven met een winstoogmerk. We zien hierdoor dat situaties ontstaan waarin deze platformen de democratie niet positief, maar juist negatief beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het Cambridge Analytica schandaal.

Situaties zoals deze roepen tot een heftige discussie over de invloed en gevolgen van sociale media op de democratie. Wie is er verantwoordelijk voor de vele ethische dilemmas? Wie bepaalt de regels? En wie zorgt ervoor dat de regels gevolgd worden? Wie moet eigenaar zijn van deze invloedrijke platformen?

In deze discussies is de stem van dagelijkse gebruikers vaak ondergewaardeerd, omdat ze vaak plaatsvinden op overheids- of institutioneel niveau. De stem van dagelijkse gebruikers is echter cruciaal in het bepalen van een goede strategie voor sociale media platformen, omdat het om hun data en gebruikservaring gaat.

Met dit onderzoeksproject zijn inzichten verzameld in de gedachten en meningen van dagelijkse social media gebruikers. Door middel van een speculatief ontwerp in de vorm van een korte film werden deelnemers uitgedaagd het nieuwe (neppe) systeem te vergelijken met Facebook. In het neppe scenario was de overheid de eigenaar van het platform en werd het platform onder andere gebruikt voor democratie en burgerparticipatie. Het onderzoek gaf inzicht in de gedachten en meningen van dagelijkse gebruikers over wie er in het bezit moet zijn van sociale media platformen.

Gecoached door: Ben Schouten
Het project is vertegenwoordigd in het nieuwe Cahier geschreven door Ben Schouten, wat in 2022/2023 vrijgegeven wordt.

Wat als we technologie gebruiken om onze lichamen samen te laten werken met planten en dieren?

Keywords: post-antropocentrisch ontwerp, niet-mensen, other-than-human design, transhumanisme, technolgie, artificial skin, speculatief ontwerp, design for critical reflection, filosofie

Veel wetenschappers refereren naar het huidige tijdvak als het "antropoceen", een tijdvak waar menselijk domineren en menselijke processen centraal staan. In dit tijdvak stellen we de behoeften van mensen boven die van andere (plant-, dier- en microob-) soorten. De vele klimaatproblemen, economische problemen en sociale problemen worden gezien als het resultaat van dit tijdvak.

Met dit project word gekeken naar het herdefiniëren van de rol van mensen in relatie tot niet-menselijke soorten. Vooral de rol die (transhumanistische) technologie hierin kan spelen wordt onder de loep gelegd. Er wordt een alternatieve wereld gepresenteerd waarin we de technologie voor kunstmatige kieuwen gebruiken voor het tot stand brengen en onderhouden van een relatie met Waterpest, een plant die veel voor komt in zoet water meren in Nederland. De technologie is momenteel in ontwikkeling voor andere doeleinden dan het doel gepresenteerd in dit project.

Gebaseerd op de filosofie van het post-antropocentrisme zoals omschreven door Donna Haraway en Anna Tsing wordt een nieuw wereldbeeld geschetst wat in theorie in de nabije toekomst realiteit zou kunnen worden. Het wereldbeeld wordt ervaarbaar gemaakt door de presentatie van een prothese van de kunstmatige kieuwen in kweekbakjes en foto's van een persoon met de kieuwen in de context. Het zet aan tot denken over de manier waarop we technologie implementeren, en voor welk doeleinde. Daarnaast presenteert het ethische dilemmas en filosofische vragen als "is het onze plicht als mens om een operatie te ondergaan, als een soort offer, om beter met niet-menselijke soorten te kunnen samenwerken? Zelfs als er geen directe waarde is voor de mens?", "is het onze plicht om onze fouten te herstellen? Of is het beter om weg te trekken van de natuur om het een kans te geven te herstellen zonder ons?", "Wat is onze rol in de natuur of wat zou deze moeten zijn?" 

Processen werden gebruikt die omschreven zijn in de theorieën van Troubling Design [3], Speculative Design [1] en Design for Critical Reflection [2]. Constante kritische reflectie op het process, het ontwerp en de balans tussen objectiviteit en subjectiviteit door de ontwerper's mening was vitaal om het project tot een succes te brengen. Het project bewijst dat het aannemen van een probleem zoekende houding in het veld van post-antropocentrisch ontwerp positief bijdraagt aan kritische reflectie en discussie. Het project laat duidelijk zien dat de implementatie van een technologie een keuze is en enorm veel samenhangt met de achterliggende filosofie en politieke wereldbeelden. Door dit type ontwerp creërt de ontwerper een veilige omgeving om alternatieve toekomstbeelden en filosofieën te ontdekken. Het process laat ook ruimte voor de verschillende versies van realiteiten die door ieder mens, en niet-mens, anders beleefd worden.

Het project was de master thesis van Loes en daardoor volledig uitgevoerd door haar. Van concept ontwikkeling tot het maken van prototypes (handgemaakte prothese), de fotoshoot en het ontwerpen, begeleiden en analyseren van de discussie sessies. Daarnaast werd strategisch gekeken naar het positioneren van het werk en de resultaten in al bestaande literatuur.

Gecoached door: Ben Schouten
Beoordeeld met een 9.0
Onderdeel van de Dutch Design Week exposities "It's In Our Nature" van de Dutch Design Foundation, Graduation Show van Design United (4 TU's) en de Drivers of Change expositie van de TU/e
Het project is geselecteerd voor het selectieproces van de Global Graduate Show van de Dubai Design Week.

Picture credits:
Fotograaf Janita Bolhuis, Model Rosalie Oomen

Bronnen:
[1] Dunne, A., Raby, F. (2013) Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming. Massachusetts Institute of Technology.
[2] Mols, I., van den Hoven, E., Eggen, B. (2016) Technologies for Everyday Life Reflection: Illustrating a Design Space.
[3] Sondergaard, M.L.J. (2020) Troubling Design: A Design Program for Designing with Women's Health.

Wat als we technologie gebruiken om onze lichamen samen te laten werken met planten en dieren?

wat als de overheid de eigenaar is van facebook?

Wat als je smart-Home assistent de oppas is voor je kinderen?

Hoe ziet de toekomst van industriële bakkerijen er uit?

een project met jou? ; )

Loes Voermans is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven in de studierichting Industrial Design waar haar master beloond werd met een 9.0 voor haar thesis over het gebruik van speculatief ontwerp voor het versterken van de band tussen mens en niet-mens. Haar project kreeg aandacht bij verschillende design magazines en werd gepresenteerd op drie exposities tijdens de Dutch Design Week. In het ontwerp veld werkt ze graag aan onderwerpen die te maken hebben met de ethiek van (nieuwe) technologie. Design research over complexe vraagstukken is waar Loes haar interesse vindt. Daarnaast werkt ze als Dive Master bij PADI waar ze haar passie voor duiken en het onderwater leven deelt met haar studenten.

Vind mij op social media: